KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 “www.temelektrik.com.tr” sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar ve hukuki nedenler ile işleyebilecek, mevzuata ve sözleşme konusu işin niteliğine uygun olarak sınırlı bir süre için saklayabilecektir. Kişisel veri sahiplerinin KVKK m. 11’de belirtilen hakları saklıdır.

Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik bilgiler, gizli bilgilerdir.

www.temelektrik.com.tr. ayrıca gizli bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve bu çalışmaların yapılması amacıyla 3. kişiler ile paylaşabilecektir.

www.temelektrik.com.tr, gizli bilgiler ile kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli tedbirleri alacağını, bu verileri yetkili kurum ve kuruluşlar dışında 3. Kişilerle paylaşmayacağını ve yasal yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul ve beyan eder. Ancak www.temelektrik.com.trnin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.temelektrik.com.trr sitesine ve sistemine yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin veya kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, www.temelektrik.com.tr nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

www.temelektrik.com.tr kullanıcılara ve kullanıcıların www.temelektrik.com.tr” sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını cookie/çerez kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.